Uncategorized


Uspješno su još jednom održane muzičke radionice kao i koncert u Noći istraživača. Radinica se održala u Zemaljskom muzeju, a na kojoj je prisustvovalo i učestvovalo stotine djece. Nakon uspješno održane radionice svu pozitivnu energiju prebacili smo na otvorenu scenu Vilsonovo gdje je održan mini koncert. Kako je to sve […]

30. 09. Noć istraživača i Note