Muzička radionica NoTE 2 / školski uzrast


Program Muzičke radionice s nazivom “Note 2” namijenjen je djeci školskog uzrasta od 6 do 15 godina kroz individualne i grupne časove. Grupni i individualni časovi klavira, gitare, udaraljki i klarinet-saksofon, gdje učenici upoznaju osnovne tehnike sviranja, kroz repertoar prilagođen uzrastu.

Ti časovi će osposobiti učenika za čitanje i sviranje muzičke notacije te improviziranje po sluhu. Muzička radionica radi na modernim aranžmanima pop i rock zvukom kao i klasičnom muzikom. Svaka 3 mjeseca organizujemo muzičko druženje na kojem svi učenici muziciraju jedni s drugima i pri tom se oslobađaju u nastupu pred auditorijumom. Repertoar je prilagođen mogućnostima, željama i potrebama polaznika radionica.

Plan i program muzičke radionice „Note“  u osnovi se sastoji od tri predmeta:

1.) Instrument o uvođenju najmanje tri programa (klavir, gitare, puhačkih instrumenta, udaraljke…). Konačni broj i izbor instrumenata ovisit će o interesu te kadrovskim, prostornim i materijalnim mogućnostima škole.

2.) Solfeggio – predmet koji je neizostavan dio svakog muzičkog obrazovanja pri kojem se stječu intonacijska i ritamska znanja te vještine potrebne za razumijevanje muzičke strukture ( ritam, melodija, dinamika, itd.).

3.) Zbor ili skupno muziciranje (orkestar, hor, kvarteti…).

 

KO MOŽE UPISATI MUZIČKU RADIONICU:

  • U muzičku radionicu „Note“ upisuju se djeca predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina, kao i djeca iz općeobrazovne škole,nakon jednostavne provjere psihofizičkih i osnovnih muzičkih sposobnosti.
  •  U Muzičku radionicu, mogu se upisati i nadareni učenici starijih razreda.
  • Muzička radionica traje tokom osnovnog školovanja (prati osmogodišnju školu), a stečene vještine (uz naš certifikat/diplomu) mogu se dalje usavršavati u srednjoj muzičkoj školi.
  •  Učenici koji su privatno podučavani i nisu prolazili nastavu u muzičkoj školi mogu prema osobnim potrebama, POLAGATI razredni i završni ispit u našoj Muzičkoj radionici. Za njih se organizuje komisijski uvid u ranije postignuće, temeljem čega se uključuju u nastavu odgovarajućeg razreda. Cijenu razrednog ispita utvrđuje Muzička radionica „Note“.
  • Učenici koji nisu pohađali muzičku školu mogu također upisati DVA PRIPREMNA RAZREDA za upis u SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU.

NAPOMENA:

  • Polaznici muzičke radionice mjesečno participiraju troškove školarine,
  •  BIRAJU da li će im radionica i učenje sviranja određenog instrumenta biti „hobi“ ili „profesija“, i na kraju školovanja dobit će VERIFIKOVANU DIPLOMU za nastavak daljeg školovanja u srednjoj muzičkoj školi.