Muzička radionica NoTE 1/ Predškolski uzrast


Muzičke aktivnosti razvijaju sluh, osjećaj za ritam, muzičku memoriju i muzički ukus te muzikalnost kod predškolskog djeteta. Razvijanje muzičkih sposobnosti jedna je od zadaća u radu s predškolskom djecom, tako da mi kao muzička radionica u predškolskoj ustanovi možemo kod djece razvijati interesiranje za muziku, omogućiti djetetu otkrivanje bogatstva i ljepote svijeta zvukova, učiti djecu da pjevaju i sviraju, da se kreću u ritmu muzike i slično.

Djeca predškolskog uzrasta, ovisno o dobi, mogu upisati program muzičkog vrtića; sviranje gitare (mini – za djecu), klavijature, udaraljki, flaute, zvečki, zvonaca, činela i ostalih jednostavnijih instrumenata. Program muzičkog vrtića namijenjen je djeci predškolskog uzrasta (od 3 do 6 godina).

Djeca kroz igru, pjesmu, ples i crtanje na zabavan način razvijaju muzički sluh, ritam i memoriju, upoznaju se s različitim vrstama instrumenata, slušaju kratka djela klasične muzike, izrađuju instrumente, uvježbavaju kratke mjuzikle i sl. Naš vaspitač-predavač će da obezbijedi povoljne uvjete za pažljivo slušanje muzike, za doživljavanje i analizu muzičkih djela, kao i da podstiče djecu na muzičko stvaralaštvo.

Nakon završenog programa djeca prema vlastitom odabiru mogu nastaviti muzičko školovanje tako sto će odabrati instrument za koji su najviše zainteresovani i nastaviti u našoj muzičkoj radionici „Note“ 2 .

Ciljevi Muzičke radionice su da dijete;

  • uočava i doživljava različite zvukove i tonove;
  •  usvaja i reprodukuje brojalice i jednostavne pjesme;
  •  izražava muzički doživljaj (pokret, likovne aktivnosti, razgovor);
  •  prepoznaje pravilno odsvirane ili otpjevane pjesme (melodije);
  •  kreativno se izražava kroz muzičke aktivnosti;
  •  muzički se izražava sviranjem na dječijim instrumentima;
  •  razvijanje samopouzdanja pri javnim nastupima

Krajnji ciljevi ovog područja aktivnosti su: razvijanje muzikalnosti, stvaranje pozitivnog odnosa prema muzici, sudjelovanje u individualnom i grupnom muziciranju i oblikovanju muzičkog ukusa kao i daljnje školovanje / muzičko obrazovanje.