RADIONICE


Udruženje Muzička radionica “Note”, osnovano je  s ciljem podsticanja muzičke kulture kod djece i omladine kroz rad s djecom školskog i predškolskog uzrasta u njihovim matičnim školama i vrtićima.

Postizanje prethodno pomenutog cilja podrazumijeva organizaciju nastave na upoznavanju i sviranju  instrumenata te upoznavanju s teorijom muzike i njenim oblicima, pružanje što kvalitetnije muzičke naobrazbe u skladu sa uzrastom i prezentaciju ostvarenih rezultata kroz koncertne aktivnosti i gostovanja na sličnim manifestacijama, organiziranje Festivala,

Dječijeg dana, koncerata, radionica, edukativnih susreta i seminara u cilju prezentiranja i obrađivanja različitih aktuelnih tema u BiH, kroz muziku i kulturu uopće. Tu je uključeno i objavljivanje publikacija, stručnih biltena, brošura, te pokretanje web-stranice radi što bolje informiranosti i komunikacije unutar dječije populacije o temama aktuelnim u njihovoj svakodnevnici, odnosno socijalizacija mladih naraštaja kroz sve ponuđene sadržaje Udruženja.

Trenutno aktivno djelujemo u 10 osnovnih škola:  KS (OŠ Malta, OŠ Grbavica 1, OŠ Hrasno, OŠ Safvet Beg Bašagić, OŠ Alija Nametak, OŠ Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak, OŠ Isak Samokovlija, OŠ Osman Nuri Hadžić, OŠ Hasan Kikić i OŠ Vladislav Škarić) u kojima nastavu gitare, klavira, violine, udaraljki i solo i horskog pjevanja pohađa 180 učenika, te u 3 predškolske ustanove (Čarobna kućica, Creativus i Nemo) u kojima je akcenat rada na razvijanju muzikalnosti za preko 50 djece kroz pjevanje, sviranje i igru.