Muzička radionica NoTE 3 – Muzikoterapija / predškolski i školski uzrast


Muzikoterapija ima širok niz primjena i potrebna je kao savremeni model u radu s djecom s poteškoćama u razvoju. Muzikoterapija potječe cjelokupan razvoj djeteta, utječe na pojedina razvojna područja, bilo da se radi o razvoju govora, općoj fizičkoj koordinaciji, socijalnoj i emocionalnoj interakciji kao i kognitivnim i psihološkim ciljevima, pomažući da dostignu i održe maksimalan nivo funkcioniranja.

Muzikoterapeut postavlja ciljeve na individualnoj osnovi, ovisno o problemu, birajući specifične aktivnosti i vježbe kako bi se došlo do napredovanja. Primarni cilj je poboljšati djetetov nivo funcioniranja. Ciljevi mogu uključivati razvoj komunikacije, kognitivne, motoričke, emocionalne i socijalne vještine