DJEČIJI DAN


Dječji dan 


“Sreća i radost od glave do pete Note i Osmjeh za svako dijete”

Dječji dan je interaktivna zabava koja ima za cilj; 

  1. Edukacija i zabava
  2. Razvoj osnovnih vještina,
  3. Socijalizacija djece – (rad u grupi)
  4. Interaktivno učenje kao podloga budućeg razvoja djece u obrazovanju,
  5. Inkluzija, implementacija inkluzije kroz edukativnu zabavu (podizanja svijesti i razumijevanja potreba djece sa poteškoćama u razvoju)
  6. Približiti umjetnost djeci kroz multi-art radionice

Program se bazira na 10 različitih radionica (muzičke, likovne, multiart radionice, sportske itd..) koje će imati zadatak da interaktivno djeluju u grupama po 10 djece i da svakih 20 minuta mijenjaju grupe kako bi što veći broj djece učestvovao u radionicama koje ukupno traju 180 minuta, a koje djeca prethodno izaberu.
Poseban program u sklopu dječjeg dana se organizuje na mini stage-u gdje učestvuju sva udruženja, škole i predškolske ustanove koje su se prijavile i pripremile nastup kojim prezentuju svoj rad a kroz razne sekcije (dramske, plesne, hor, orkestri…)