"Muzikom i notama ka prirodnim ljepotama" uspješno održan