Javni poziv za produkcijske kuće iz Sarajeva


Pozivamo produkcijske kuće iz Sarajeva da se prijave najkasnije do 30. novembra 2023. godine sa ponudama za snimanje “Pjesme generacija”, a u sklopu projekta “Note su život” podržanog od Općine Centar Sarajevo.

Ponuda treba da sadrži pojedinačni iznos za;

  1. Snimanje pjesme i korepeticija izvođača (hor) ;
  2. Mastering kompozicije;
  3. Snimanje video uradka i postprodukcija:

Ponude slati na mail; radionica@note.ba