Završen projekat “Note za djecu”


Uz pomoć Općine Stari Grad i ReLOaD podrške programima u BiH kojeg finansira Evropska komisija a implementira UNDP uspješno je realizovan projekat „Note za djecu“ koji je na području Općine Stari Grad realizovao radionice gitare, klavira, orkestra i hora.


U projektu je učestvovalo 64 djece sa područja Općine Stari Grad. Realizovane su besplatne muzičke radionice u trajanju 6 mjeseci i formiran je Dječiji hor Općine Stari Grad i Dječiji orkestar Općine Stari Grad, a umjesto planirane završne manifestacije objavljeno je 5 video spotova koji prezentuju rad svih radionica.
Posebno smo ponosni na Dječiju himnu Općine Stari Grad koju su mentori zajedno sa djecom komponovali i snimili u Sound art studiju u Sarajevu. Tekst, muziku i aranžman napisao je Nedim Sofić. Važno za istaći je svakako i pjesma „Mi smo glasni” koja je nastala u toku realizacije projekta u zajedničkom djelovanju djece i autora teksta na poznatu melodiju (We will rock you) Ova pjesma na slikovit način predstavlja energiju koja je vladala u horu. Dokazali smo da kroz pjesmu, ritam i pokret prevazilazimo sve barijere među nama. Naša djeca su pokazala kako prihvataju, cijene i njeguju različitosti u društvu, šire ljubav i dobre misli sa svojim drugarima bez obzira na razlike među njima.

Voditelji projekta;
Nastavnik gitare – Zlatko Pandur
Nastavnik klavira – Adis Vuga
Voditelji hora – Lejla Islamović-Kasumagić Muzikoterapeut – Lejla Džambazov
Voditelji orkestra – Zlatko Pandur, Adis Vuga i Nedim Sofić
Asistenti na radionicama klavira – Edina Kordić
Asistent na radionicama hora – Ivan Dujmović
Koordinator projekta Nedim Sofić